PROIECTE DERULATE

PROIECTELE DERULATE DE EXONIA HOLDING

CREAREA CAPACITATII AVANSATE DE PRODUCTIE LA SC EXONIA HOLDING SRL PENTRU PRODUCTIA DE MATERIALE IMPRIMATE PERSONALIZATE INOVATIVE PRIN IMPRIMARE FLEXOGRAFICA

EXONIA HOLDING SRL cu sediul în Municipiul Iasi, România, Str. Bulevadrul Poitiers nr. 11A, județul Iasi, cod postal 700671, România, a derulat începând cu data de 09.07.2018 proiectul „CREAREA CAPACITATII AVANSATE DE PRODUCTIE LA SC EXONIA HOLDING SRL PENTRU PRODUCTIA DE MATERIALE IMPRIMATE PERSONALIZATE INOVATIVE PRIN IMPRIMARE FLEXOGRAFICA”, cod SMIS 114069, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 2 – îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management a POR 2014- 2020 prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului a fost de 8.856.575,00 lei.

Finanțarea nerambursabilă a fost de de 4.516.843,50 lei, din care contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.839.316,97 lei.

Proiectul s-a implementat în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, perioada de realizare a activităților proieictului după semnarea contractului de finanțare fiind de 42 luni. Perioada de implementare totală a proiectului a fost de 60 luni, respectiv între data de 09.07.2018 si data de 31-12-2021.

Obiectivul general al proiectului a constat în Cresterea competitivitatii SC EXONIA HOLDING SRL prin infintarea unei noi sectii de productie a materialelor promotionale personalizate inovative prin imprimare flexografica.

Rezultatele proeictului au fost: Creare baza materiala patrimoniala: 1 linie tehnologica de tipar flexografic pentru productia materialelor promotionale personalizate achizitioata, 1 sistem de iluminare fotovoltaic achizitionat, dotat si cu corpuri de iluminat tip led, 1 unitate de productie functionala si accesibilizata pentru persoane cu dizabilitati (prin rampa mobila), 1 server achizitionat, 1 activ necorporal achizitionat (software tip ERP); 2. Certificarea de sistem si produs: 1 sistem de management certificat, 1 produs certificat; 3. Internationalizare – participare ca expozant la 1 targ international relevant, in afara Romaniei.

Impactul pozitiv al investiției la nivelul municipiului Iasi și regiunii Nord Est este reprezentat de creșterea calității producției de materiale imprimate personalizate inovative prin imprimare flexografica  și crearea de locuri de muncă.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României